Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – budowa Szkolnej Hali Sportowej w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Ogłoszenie – rokowania w sprawie sprzedaży samochodu Mercedes Benz E250D Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Pruszcz Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje społeczne Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu – informacja z sesji otwarcia ofert Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Kurenda – zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (BUD.BIiB.6733.4.1.2017) – budowa linii elektroenergetycznej Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (BUD.BIiB.6733.3.1.2017) – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Szczegóły
Artykuł 19.07.2017 Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w 2017 Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (WOO.4207.48.2017.DM.10) Szczegóły