Typ Data Tytuł
Artykuł 21.02.2018 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla dz. nr 239 w Serocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Otwarty konkurs ofert 2018 Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów – przebudowa drogi Pruszcz-Trzebień Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Przebudowa drogi Pruszcz – Trzebień Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Kurenda ASF Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego – obory – w Wałdowie Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach – budowa instalacji podczyszczania i odprowadzania ścieków dla kompleksu gastronomicznego Pychota Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Możliwe przerwy w dostawie wody w związku z budową drogi S-5 Szczegóły
Artykuł 30.01.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz – wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły