Typ Data Tytuł
Przetargi 08.08.2018 Rozeznanie rynku – Dostawa brykietu z trocin tartacznych do spalania w gminnych kotłowniach Szczegóły
Przetargi 08.08.2018 Rozeznanie rynku – Dostawa peletu drzewnego do spalania w gminnych kotłowniach Szczegóły
Przetargi 02.08.2018 Zapytanie o cenę – Budowa remizy OSP w Pruszczu – sporządzenie dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej Szczegóły
Przetargi 01.08.2018 Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa urządzeń ratownictwa Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 6/10, nr 47/5, nr 54/7 i nr 54/4 w Pruszczu Szczegóły
Przetargi 23.07.2018 Zapytanie rynkowe o cenę – Remont ulicy Sportowej w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 607/8 w Serocku Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – rozbudowa zakładu Niewieścin Szczegóły
Przetargi 17.07.2018 Zapytanie rynkowe o cenę – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łowinek nr 031116C – ul. Szkolna Szczegóły
Przetargi 17.07.2018 Zapytanie rynkowe o cenę – Remont ulicy Sportowej w Pruszczu Szczegóły