Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2017 Informacja o zamówieniu publicznym – dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.11.2017 Kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Pruszcz Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zezwolenia na realizacji budowy drogi S-5 Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Zapytanie ofertowe – sprzęt elektroniczny i komputerowy Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Zapytanie ofertowe – usługa edukacyjna Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Ogłoszenie Prezesa Zarządu Spółki Komunlanej „Błysk” Sp. z o. o. w Pruszczu o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 05.11.2017 Druk deklaracji Szczegóły
Artykuł 05.11.2017 Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Pruszcz Szczegóły