Typ Data Tytuł
Artykuł 12.07.2019 Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 100 w Pruszczu – Wybory do Izb Rolniczych Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2019 WIEM ROZUMIEM UMIEM – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz” Dostawa: wyposażenie TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV i linii napowietrznej SN 15kV, budowa stacji transformatorowych oraz złącza kablowego SN 15kV oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV i linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, realizowana na terenie działek na terenie działek nr 169-4, 168, 164-1 i 162-1 w obrębie Serock, gmina Pruszcz Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 01.07.2019 NABÓR NA STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU – PRACOWNIK SOCJALNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Podatki i opłaty lokalne – nowe druki obowiązujące od 01.07.2019 Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Kurenda – terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2019-2020 Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Ogłoszenie dotyczące wyboru ławników Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.06.2019 Rekrutacja na stanowisko Skarbnika Gminy Pruszcz Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Zawiadomienie WOO.420.51.2019.DK.12 z dnia 28 maja 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydłużeniu terminu sprawy- dot. dec. środowiskowej dla studni głębinowej nr 3 w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Postanowienie Wójta Gminy Pruszcz o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły