Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 22.10.2019 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej – świetlica wiejska Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.10.2019 Nabór na stanowisko bibliotekarza Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Konsultacje – Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi w 2019 Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Obwieszczanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp na terenach zamkniętych – budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Serock, na działce nr ewid. 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.10.2019 Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł. 0,6 km Szczegóły
Przetargi 04.10.2019 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej – świetlica wiejska Szczegóły
Przetargi 04.10.2019 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej – roboty drogowe Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz – aktualizacja z perspektywą na lata następne Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Obwieszczanie Wójta Gminy Dobrcz o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w celu połączenia istniejącej linii GPZ Kotomierz – Serock z odgałęzieniem do ZKSN Wudzyn, realizowana w obrębie ewidencyjnym Serock (gmina Pruszcz) i w obrębie ewidencyjnym Wudzyn (gmina Dobrcz) Szczegóły