Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.05.2018 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o wydaniu decyzji w sprawie rozpatrzenia odwołania do decyzji Wójta Gminy Pruszcz o odmowie ustalenia licp – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Serocku Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Oświadczenia majątkowe innych osób do tego zobowiązanych za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz o wydaniu decyzji licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej WN(110KV) wraz ze światłowodem relacji: GPO 30/110 KV Pruszcz – stacja elektroenergetyczna Bydgoszcz Jasiniec, realizowana w granicach administracyjnych gmin: Pruszcz, Dobrcz i Osielsko oraz na terenie miasta Bydgoszczy Szczegóły
Przetargi 16.05.2018 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Obwieszczenie – informacja o wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej – Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa instalacji podczyszczania i odprowadzania ścieków dla kompleksu gastronomicznego Pychota (…) w Niewieścinie Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Informacja dla mieszkańców sołectwa Serock – płatność podatku Szczegóły
Artykuł 04.05.2018 EKOPIEC 2018 – dotacja na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Postanowienie w spr. braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – budowa instalacji podoczyszczania i odprowadzania ścieków – Pychota Niewieścin Szczegóły