Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.02.2018 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla dz. nr 239 w Serocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Otwarty konkurs ofert 2018 Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów – przebudowa drogi Pruszcz-Trzebień Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Kurenda ASF Szczegóły
Artykuł 30.01.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz – wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
Artykuł 30.01.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Cieleszyn, Pruszcz Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Sporządzenie dokumentacji budowlanej – koncepcji architektonicznej wraz z Programem Funkcjonalno użytkowym i szacunkowym kosztorysem inwestorskim budowy wg. koncepcji w ramach inwestycji pn. : Budowa remizy OSP w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wykonanie ujęcia wód podziemnych (…) w Serocku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.01.2018 Zarządzenie Nr 423-2018 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. zdrowia, bhp, opieki nad zwierzętami i gospodarki wodno – ściekowej w Urzędzie Gminy w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Kurenda – o utylizacji azbestu i nagrodach za przydomowe oczyszczalnie Szczegóły