Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2017 Informacja o zamówieniu publicznym – dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Pruszcz Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zezwolenia na realizacji budowy drogi S-5 Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Zapytanie ofertowe – sprzęt elektroniczny i komputerowy Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Zapytanie ofertowe – usługa edukacyjna Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Ogłoszenie Prezesa Zarządu Spółki Komunlanej „Błysk” Sp. z o. o. w Pruszczu o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 27.10.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii elektroenergetycznej kablowej w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Pruszcz Szczegóły
Artykuł 23.10.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Łącznej w Pruszczu Szczegóły