Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
07.01.2019 23.01.2019 KSIĘGOWA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Szczegóły
12.06.2018 30.06.2018 stanowisko ds. obsługi organów gminy Szczegóły
18.04.2018 25.04.2018 OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Szczegóły
12.01.2018 26.01.2018 Stanowisko ds. zdrowia, bhp, opieki nad zwierzętami i gospodarki wodno-ściekowej Szczegóły
« »