Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
05.06.2019 14.06.2019 Skarbnik Gminy Szczegóły
24.05.2019 07.06.2019 Bibliotekarz Szczegóły
07.05.2019 24.05.2019 Stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy w Pruszczu Szczegóły
25.03.2019 03.04.2019 Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej Szczegóły
21.03.2019 08.04.2019 Stanowisko urzędnicze ds. księgowych Szczegóły
13.03.2019 04.04.2019 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruszczu Szczegóły
07.01.2019 23.01.2019 KSIĘGOWA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Szczegóły
12.06.2018 30.06.2018 stanowisko ds. obsługi organów gminy Szczegóły
18.04.2018 25.04.2018 OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Szczegóły
12.01.2018 26.01.2018 Stanowisko ds. zdrowia, bhp, opieki nad zwierzętami i gospodarki wodno-ściekowej Szczegóły
« »