Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-04-23 16:19:19 Kurenda - spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze Kurenda - spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze Szczegóły
2 2019-04-17 08:59:09 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym 1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Szczegóły
3 2019-04-05 16:16:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa sieci - linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, realizowana na terenie działek nr 48 i nr 223/1 w miejscowości Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
4 2019-04-04 14:25:27 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruszcz, krajowy numer identyfikacyjny 92351050000000, ul. ul.… Szczegóły
5 2019-03-25 13:53:42 Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej Informacja o wynikach naboru LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE Ogłoszenie o naborze Szczegóły
6 2019-03-22 12:56:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa szkolnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa oświetlenia dla potrzeb boiska, realizowana na terenie działki nr 7 w obrębie Łowinek, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
7 2019-03-21 12:52:03 Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. księgowych w Urzędzie Gminy w Pruszczu Informacja o wyniku naboru Zarządzenie Nr 60-2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. księgowych w Urzędzie Gminy w Pruszczu Szczegóły
8 2019-03-14 14:24:31 Zawiadomienie GDOŚ o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy znak DOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.9 z dnia 28 lutego 2019 Zawiadomienie GDOŚ o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy znak DOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.9 z dnia 28 lutego 2019 Szczegóły
9 2019-03-13 11:55:25 Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pruszczu Zarządzenie Nr 53-2019 z dnia 12.03.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Pruszczu Szczegóły
10 2019-03-12 12:11:12 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu” – Etap I wyburzenie fragmentu istniejącego budynku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbiórka remizy OSP w Pruszczu Informacja z sesji otwarcia ofert - Rozbiórka remizy OSP w Pruszczu Ogłoszenie nr 524249-N-2019 z dnia 2019-03-12 r. Gmina… Szczegóły
« 1 2 3 4 32 33 34 »