Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-06-22 09:42:40 Kurenda - wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych Szczegóły
2 2018-06-20 12:55:40 Kurenda-terminy składania wniosków w Referacie Świadczeń Rodzinnych Szczegóły
3 2018-06-12 15:43:48 Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pruszcz Szczegóły
4 2018-06-12 09:31:26 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ na robotę budowlaną pn: „Budowa placu rekreacyjnego w centrum wsi Serock” Szczegóły
5 2018-06-08 11:15:18 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4/2018 z dnia 07.06.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory na działce nr ewidencyjny 66 obręb Wałdowo, Gmina Pruszcz. Szczegóły
6 2018-06-07 12:10:16 Zaproszenie do złożenia oferty - Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Pruszcz Zaproszenie do złożenia oferty - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Pruszcz Szczegóły
7 2018-06-06 13:54:10 Rozeznanie rynku - Urządzenie terenu zieleni w postaci parku przy ul. Okrężnej w Pruszczu Rozeznanie rynku - Urządzenie terenu zieleni w postaci parku przy ul. Okrężnej w Pruszczu Szczegóły
8 2018-06-05 13:32:14 Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o przyjęciu przez Radę Gminy Pruszcz uchwały NR XLVII/387/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej w miejscowości Serock Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz Szczegóły
9 2018-06-01 12:36:09 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów - budowa obory w Wałdowie Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów - budowa obory w Wałdowie Szczegóły
10 2018-06-01 12:33:26 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa obory w Wałdowie Postanowienie Szczegóły
« 1 2 3 4 25 26 27 »