Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-10-18 10:14:47 Nabór na stanowisko bibliotekarza Nabór-bibliotekarz-Listopad-2019 Szczegóły
2 2019-10-16 14:23:18 Konsultacje - Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi w 2019 OGŁOSZENIE O PUBLICZNYCH KONSULTACJACH-PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI W 2019 R Szczegóły
3 2019-10-14 15:11:38 Obwieszczanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp na terenach zamkniętych – budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Serock, na działce nr ewid. 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp na terenach zamkniętych Szczegóły
4 2019-10-10 16:49:13 Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł. 0,6 km Ogłoszenie nr 608743-N-2019 z dnia 2019-10-10 r. Gmina Pruszcz: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł. 0,6 km” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie… Szczegóły
5 2019-10-04 13:10:50 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej - świetlica wiejska Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 04-10-2019 Termin składania ofert 14-10-2019 Miejsce i sposób składania ofert Oferty należy złożyć w terminie do godz. 1000 dnia 14.10.2019 roku. Ofertę należy dostarczyć/przesłać… Szczegóły
6 2019-10-04 12:43:50 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej – roboty drogowe Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 04-10-2019 Termin składania ofert 14-10-2019 Miejsce i sposób składania ofert Składanie ofert: Oferty należy złożyć w terminie do godz. 1000 dnia 14.10.2019 roku .… Szczegóły
7 2019-10-03 14:40:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz - aktualizacja z perspektywą na lata następne Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz - aktualizacja z perspektywą na lata następne Szczegóły
8 2019-10-03 14:38:51 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Szczegóły
9 2019-09-20 12:12:09 Obwieszczanie Wójta Gminy Dobrcz o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w celu połączenia istniejącej linii GPZ Kotomierz – Serock z odgałęzieniem do ZKSN Wudzyn, realizowana w obrębie ewidencyjnym Serock (gmina Pruszcz) i w obrębie ewidencyjnym Wudzyn (gmina Dobrcz) Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz o zakończeniu postepowaniaw sprawie ulicp budowa sieci elektroenergetycznej SN15kV Szczegóły
10 2019-09-18 14:49:54 Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Serock, realizowana w obrębie ewidencyjnym Serock (gmina Pruszcz) i w obrębie ewidencyjnym Wudzyn (gmina Dobrcz) Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
« 1 2 3 4 40 41 42 »