Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-11-23 14:32:29 Informacja o zamówieniu publicznym - dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego Informacja o zamówieniu publicznym - dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego Szczegóły
2 2017-11-15 14:15:15 Kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Pruszcz, dnia 15.11.2017r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU GMINA PRUSZCZ, ul. Główna 33, 86-120 PRUSZCZ, tel. (0 52) 562 43 00, fax (0 52) 5624 302 ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w… Szczegóły
3 2017-11-15 08:58:09 Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Pruszcz Pruszcz, dnia  2017-11- 14 Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XLI sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz §… Szczegóły
4 2017-11-13 09:01:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do sporządzenia SUiKZP Gminy Pruszcz - nr 1 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do sporządzenia SUiKZP Gminy Pruszcz - nr 2 Szczegóły
5 2017-11-08 09:05:17 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zezwolenia na realizacji budowy drogi S-5 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zezwolenia na realizacji budowy drogi S-5 Szczegóły
6 2017-11-07 16:30:34 Zapytanie ofertowe - sprzęt elektroniczny i komputerowy Unieważnienie postępowania Zapytanie ofertowe sprzęt elektroniczny i komputerowy Szczegóły
7 2017-11-07 15:49:49 Zapytanie ofertowe - usługa edukacyjna Zapytanie ofertowe usługa edukacyjna Szczegóły
8 2017-11-07 10:11:02 Ogłoszenie Prezesa Zarządu Spółki Komunlanej „Błysk” Sp. z o. o. w Pruszczu o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pruszczu OGŁOSZENIE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI KOMUNALNEJ  „Błysk” Sp. z o. o. w Pruszczu o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Pruszczu, który odbędzie się w dniu 21 listopada… Szczegóły
9 2017-11-05 12:06:33 Druk deklaracji Druk deklaracji Szczegóły
10 2017-11-05 12:05:48 Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Pruszcz „PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PRUSZCZ   Lp. Nazwa Przedsiębiorcy Adres Telefon 1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Ciepła 486-100 Świecie Szczegóły
« 1 2 3 4 17 18 19 »