Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-11 16:56:54 Obwieszczenie GDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa parku wiatrowego Pruszcz Obwieszczenie GDOŚ Szczegóły
2 2018-12-11 14:29:57 Podatki i opłaty oraz ulgi podatkowe 2019 Stawki podatku od nieruchomości w roku 2019 Stawki podatku od gruntów rolnych w 2019 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 Wysokość stawek podatku od środków transportowych w… Szczegóły
3 2018-12-04 11:29:19 Zapytanie rynkowe o cenę na robotę budowlaną pn: Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie Zaproszenie do złożenia oferty Szczegóły
4 2018-11-30 13:14:34 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp - budowa kablowo-napowietrznej linii SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz złącz kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 38/1, 38/2 i 39/3 w obrębie Zbrachlin, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp Szczegóły
5 2018-11-26 13:45:39 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp - budowa\przebudowa drogi gminnej nr 031105C relacji Gołuszyce-Bagniewko na odcinku ok. 200 m na terenie działek nr 60 i nr 66 w Bagniewie Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
6 2018-11-26 13:42:02 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp - budowa\przebudowa drogi gminnej nr 031139C relacji Topolno-Cieleszyn na odcinku ok. 200 m na terenie działek nr 69 i nr 91/3 w Topolnie Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
7 2018-11-07 10:33:30 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.965.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z sesji otwarcia ofert - kredyt GMINA PRUSZCZ, ul. Główna 33, 86-120 PRUSZCZ, tel. (0 52) 562 43 00, fax (0 52) 5624 302… Szczegóły
8 2018-11-06 16:57:33 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Obwieszczenie o wydaniu decyzji Decyzja nr 7.2018 Szczegóły
9 2018-10-30 15:44:47 Zbiórka bioodpadów W dniu 13 listopada 2018r. (wtorek) odbędzie się odbiór bioodpadów w Pruszczu. W dniu 14 listopada 2018r. (środa) odbędzie się odbiór bioodpadów w Serocku (oprócz ulic: Leśnej, Sosnowej, Szukaj, Polnej,… Szczegóły
10 2018-10-19 08:40:19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci kablowej nn oświetlenia boiska sportowego w Serocku Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
« 1 2 3 4 29 30 31 »