Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-06-19 14:47:58 Rekrutacja na stanowisko Skarbnika Gminy - II nabór Szczegóły
2 2019-06-19 14:38:49 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 czerwca 2019 r. dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 115 (obręb 0010) w miejscowości Łaszewo, Gmina Pruszcz" Szczegóły
3 2019-06-18 20:04:47 Rozeznanie rynku - pomoce dydaktyczne WIEM ROZUMIEM UMIEM – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz” Szczegóły
4 2019-06-18 19:20:57 „Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w km od 1+140,82 do 1+484,13 w miejscowości Pruszcz” – ul. Równa - II przetarg Ogłoszenie nr 562972-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. Gmina Pruszcz: „Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w km od 1+140,82 do 1+484,13 w miejscowości Pruszcz” – ul. Równa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -… Szczegóły
5 2019-06-18 16:54:51 Rozeznanie rynku cenowego dla zadania p.n.: „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz – montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Pruszczu” o mocy 10 kW. Szczegóły
6 2019-06-17 18:07:22 Przetarg na Koparkę do Gminnej Spółki Wodnej Pruszcz Ogłoszenie nr 561734-N-2019 z dnia 2019-06-17 r. Gminna Spółka Wodna: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej koparki kołowej o mocy 40-50 kW z osprzętem (lemiesz, łyżka koparkowa, wysięgnik jednoczęściowy, ramię łyżki,… Szczegóły
7 2019-06-14 12:58:20 Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych” Dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED Ogłoszenie nr 561430-N-2019 z dnia 2019-06-14 r. Gmina Pruszcz: „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:… Szczegóły
8 2019-06-10 11:51:09 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od lipca 2019 do czerwca 2020 Szczegóły
9 2019-06-07 16:28:38 Kurenda - terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2019-2020 Kurenda - terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2019-2020 Szczegóły
10 2019-06-07 10:14:22 WIEM ROZUMIEM UMIEM - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz” Dostawa: wyposażenie TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne)  Ogłoszenie nr 558031-N-2019 z dnia 2019-06-07 r. Gmina Pruszcz: WIEM ROZUMIEM UMIEM - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:… Szczegóły
« 1 2 3 4 35 36 37 »