Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-02-14 08:55:22 Wycinka drzew - rozeznanie rynku Rozeznanie rynku - wycinka drzew Szczegóły
2 2019-02-12 13:42:22 Informacja dot. utylizacji opon rolniczych W związku z licznymi pytaniami dot. miejsc przekazania zużytych opon rolniczych informujemy, że tego typu odpady są odpadami pochodzącymi z działalności rolniczej, w związku z czym nie można ich oddawać… Szczegóły
3 2019-02-11 12:58:05 Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie Na podstawie ustawy kodeks cywilny proszę o przesłanie oferty cenowej na robotę budowlaną pn: „Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie” planowana do realizacji w jednostce ewidencyjnej Pruszcz na… Szczegóły
4 2019-02-07 14:30:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, realizowana na terenie działek nr 48, nr 216/1 i nr 223/1 w miejscowości Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
5 2019-02-04 12:06:46 Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-Pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej) i terminie konsultacji społecznych Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
6 2019-01-24 12:25:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego budowie szkolnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie oświetlenia dla potrzeb boiska na terenie działki nr 7 obręb Łowinek, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz wszczęcie postępowania szkolne boisko sportowe + oświetlenie boiska- Łowinek Szczegóły
7 2019-01-21 13:44:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 6/cp/2013 o ulicp - „Przebudowa dróg gminnych” w zakresie odnoszącym się do drogi gminnej o statusie drogi wewnętrznej, realizowanej na działkach w obrębie Konstantowo nr 80, nr 54 i nr 79 i w obrębie Topolno na działce nr 21/1 w gminie Pruszcz oraz na wykonaniu niezbędnych robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.” Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz zmiana decyzji 6-cp-2013 Szczegóły
8 2019-01-21 13:40:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 5/cp/2013 o ulicp - „Przebudowa dróg gminnych”, która będzie realizowana na drodze gminnej nr 031141 C Cieleszyn – Konstantowo – Rudki, na działkach nr 69 i nr 71 w obrębie geodezyjnym Konstantowo gmina Pruszcz wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych i technicznych związanych z tą inwestycją.” Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz zmiana decyzji 5-cp-2013 Szczegóły
9 2019-01-16 14:25:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp - budowa i przebudowa drogi gminnej nr 031105C relacji: Gołuszyce - Bagniewko w celu poprawy dojazdu do świetlicy wiejskiej w Bagniewie oraz włączenia do drogi powiatowej nr 1284C relacji: Pruszcz - Gruczno, realizowana na terenie działek nr 60 i nr 66 w obrębie Bagniewo, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp Szczegóły
10 2019-01-11 11:47:21 Plan zamówień publicznych na 2019 rok Plan zamówień publicznych na 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 31 32 33 »