Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-02-21 11:20:31 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla dz. nr 239 w Serocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla dz. nr 239 w Serocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
2 2018-02-20 12:50:02 Otwarty konkurs ofert 2018 Otwarty konkurs ofert Szczegóły
3 2018-02-19 12:52:44 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów - przebudowa drogi Pruszcz-Trzebień Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów - przebudowa drogi Pruszcz-Trzebień Szczegóły
4 2018-02-19 12:44:51 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Przebudowa drogi Pruszcz - Trzebień Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Przebudowa drogi Pruszcz - Trzebień Szczegóły
5 2018-02-16 12:39:27 Kurenda ASF ASF - ulotka apel do hodowców trzody chlewnej Kurenda ASF Szczegóły
6 2018-02-02 12:32:29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku inwentarskiego - obory - w Wałdowie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku inwentarskiego - obory - w Wałdowie Szczegóły
7 2018-02-02 09:25:51 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania o wydanie opinii (...) - przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
8 2018-02-02 09:23:26 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach - budowa instalacji podczyszczania i odprowadzania ścieków dla kompleksu gastronomicznego Pychota Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach - budowa instalacji (...) odprowadzania ścieków... Szczegóły
9 2018-02-02 09:19:36 Możliwe przerwy w dostawie wody w związku z budową drogi S-5 Możliwe przerwy w dostawie wody w związku z budową drogi S-5 Szczegóły
10 2018-01-30 14:09:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
« 1 2 3 4 20 21 22 »