Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-07-21 11:50:02 Przetarg Szczegóły
2 2017-07-19 15:08:19 Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w 2017 Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w 2017 Szczegóły
3 2017-07-18 09:07:07 Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (WOO.4207.48.2017.DM.10) Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (WOO.4207.48.2017.DM.10) Szczegóły
4 2017-07-18 09:00:36 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2017) Pruszcz, dnia 12 lipca 2017r. BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2017 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów Na podstawie art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca… Szczegóły
5 2017-07-18 08:57:56 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2017) Pruszcz, dnia 12 lipca 2017r. BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2017 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks… Szczegóły
6 2017-07-17 10:11:36 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy - konsultacje społeczne KONSULTACJE SPOŁECZNE Szczegóły
7 2017-07-14 12:59:47 KURENDA - Świadczenia Rodzinne 2017 - 2018 KURENDA - Świadczenia Rodzinne 2017 - 2018 Szczegóły
8 2017-07-07 09:05:30 Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom z dn. 30.06.2017 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom z dn. 30.06.2017 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
9 2017-07-06 13:42:26 Przejęcie mienia - nieruchomości gruntowej położonej w Mirowicach Protokół przejęcia mienia Szczegóły
10 2017-07-06 13:40:07 Zaproszenie do złożenia oferty - audyt wewnętrzny Zaproszenie do złożenia oferty - audyt wewnętrzny Szczegóły
« 1 2 3 4 13 14 15 »